Foredrag - LOF-Skolen

LOF-Skolen

Viden i bevægelse

Filosofiens store spørgsmål

...

Og forskningens sikre svar.

Mennesket har altid stillet sig undrende overfor tilværelsens og livets store spørgsmål, som ofte ikke lader sig besvare: Hvem er du egentlig? Hvad er det for en fantastisk virkelighed, du befinder dig i? Hvad er sandheden? Svarerne forekommer ikke altid troværdige, men kan vi finder indsigt og inspiration i lyser af fysikkens forskningsmæssige fremskridt? Kan vi finde inspiration til fornyelse og forbedring ved at gå tæt på forskernes paradigmer og naturens principper? Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen. 

30/1 HVAD VED VI OM NATURENS SUBSTANS OG EGENSKABER?
Bent Raymond Jørgensen, mag.art.
Hvad ved vi om stoffets skjulte strukturer - og dets egentlige substans? Hvor tæt eller dybt kan vi gå ned i naturens godt skjulte hemmeligheder? Siden Aristoteles har princippet om årsag og virkning været hovedhjørnestenen i den klassiske forskning: Der sker intet tilfældigt! Men er naturprocesserne resultatet af tvangs-mekanismer, eller havde Kant ret, når han skrev, at vi ikke fremleder love fra naturen, men påtvinger naturen dem?

6/2 BEGYNDTE ALT FRA INTET?
Uffe Gråe Jørgensen, universitetslektor ved Niels Bohr Institutet.
Fortiden har sin begyndelse – men fremtiden er uden en afslutning. Det skrev Hubble i 1937, men skulle det tages alvorligt eller snarere ses som en provokerende påstand til nærmere eftertanke. Begyndte Universet, stoffet, rummet, tiden og naturlovene fra intet? En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er under alle omstændigheder, at universet udvider sig hele tiden, og at vi er en del af det. Anja har skrevet om Stjernestøv og Galakser, samt om at Livet er et Mirakel. Her hjælper hun os med at se det store i det små.

13/2 UDTRYKKER NATUREN SIG I MATEMATISKE LIGNINGER?
Jørgen Beck Hansen, universitetslektor ved Niels Bohr Institutet.
Er matematik naturens eget sprog, eller blot noget som forskerne bilder sig ind? Som Maxwell udtrykte det, kan matematikere måske rose sig af, at "de er i besiddelse af nye ideer, som det menneskeskabte sprog endnu ikke er i stand til at formulere. Men lad dem bestræbe sig på at udtrykke disse ideer i almindelige ord, og hvis de har succes med det, så vil de ikke bare lægge på os lægmænd en evig forpligtelse, men de vil selv blive langt mere oplyst under processen for at gøre det.

20/2 HVORDAN STARTEDE DET HELE: SINGULARITET - START - STOF?
Lars V. Jørgensen, fysisk-forsker ved CERN.
Hvad satte det hele i gang? Hvordan kan noget kommer fra intet? Som Stephen Hawking har sagt det, så beskriver forskerne universets principper og processer ud fra de fundamentale teorier, som desværre ofte modsiger hinanden, men gælder det den generelle relativitetsteori og kvantemekanikken? Og hvor er antistoffet?

27/2 EKSISTERER STOFFETS MINDSTE STØRRELSE?
Holger Bech Nielsen, professor emeritus ved Niels Bohr Institutet.
Intet i videnskabens historie har vist sig smukkere i al sin enkelthed end den række af opdagelser, som omkring 1914 førte til universel enighed om at acceptere den teori, at den materielle verden indeholder fundamentale elementer. Men består stoffets mindste element af partikler eller superstrenge? Eller må vi nøjes med kvantitative bølgebeskrivelser, når vi kommer tæt på? Under alle omstændigheder, så har det vist sig, at ved alle videnskabelige erkendelsesfremskridt frembringes nye elementer, som ofte tvinger os til fuldstændigt at ændre vort billede af de fysiske realiteter.

6/3 FINDES DER I NATUREN SKJULTE LYD-UNIVERSER?
Birgit Løkke, komponist og forsker.
Både Niels Bohr og Albert Einstein anvendte det bløde skrivekridt. Det udvindes fra Stevns Klint, og fra det nederste lag, kokkolit-laget. Hvordan lyder kokkolitterne, eller rettere deres kalkskeletter, der udgør kokkolit-laget? Kan man skrive et korværk ud fra lydene, med kokkolit-laget som første sats og med jordens egen-svingning i 426 Hz? Og hvilke kakofoniske symfonier bærer vi selv rundt på i form af vores kæmpe fællesskab af en krop, der består af ca. 37 mia. celler? Dette og meget mere vil blive belyst i ord, billeder, svingninger og musik. Birgit Løkke har samarbejdet med GEUS, NOVOZYMES og DTU i jagten på de skjulte lyd-universer og forsket i, hvordan kræftceller og raske celler lyder i et samarbejde med Pasteur Instituttet i Paris.

13/3 KAN KVANTEMEKANIK OG MOLEKYLÆR BIOFYSIK FORENES?
Henrik Georg Bohr, Center of Computational Bio-Physics.
Introduktion af kvantemekaniske beregningsmetoder har kastet nyt lys over de fantastiske molekylære og fysiske processer, som foregår inde i den levende celle. Men kan de beskrives på en måde, så også almindelige mennesker kan fornemme, at her er der banet nye veje til at forstå de matematiske og mirakuløse livsprocesser, som involverer DNA-molekylerne og de proteinstrukturerne i de biologisk væv og celler? Hvilken betydning har det for forståelse af et sygdomsbillede? Hvilken udvikling er der ved at ske i den molekylære bio-fysik?

20/3 SKABTE EINSTEIN OG BOHR VIDENSKABELIGE REVOLUTIONER?
Erland R. Andersen, formand for DFKF København/Sjælland.
Den klassiske fysik havde kæmpet sig frem til et smukt og harmonisk billede af universet, men der manglede et eller andet, og så kom Einsteins relativitetsteorier og Bohrs kvantemekaniske betragtninger, som vendte op og ned på meget, men skabte det nye harmoniske principper eller yderligere vanskeligheder for forståelsen af den virkelighed, som vi befinder os i og selv er en del af? Og hvad er der sket siden?

Rønnebærhus, Rønnebærvej 15, Holte
Tirsdage kl. 18.00 – 20.00

 • Nummer 28002 - Filosofiens store spørgsmål
 • Start 30.01.18 kl. 18:00-20:00
 • Underviser(e) Bent Raymond Jørgensen
  Jørgen Beck Hansen
  Holger Bech Nielsen
  Lars V. Jørgensen
  Birgit Løkke
  Henrik Bohr
  Erland R. Andersen
  Uffe Gråe Jørgensen
 • Adresse Rønnebærhus Aktivitetscenter, Rønnebærvej 15, 2840 (kort)
  Caféen
 • Lektioner 8,00
 • Priser
  Almen   DKK 1080,00
Dato Tid Sted Underviser(e) Kort
30.01.2018 18:00-20:00 Rønnebærhus Aktivitetscenter Bent Raymond Jørgensen Kort
06.02.2018 18:00-20:00 Rønnebærhus Aktivitetscenter Uffe Gråe Jørgensen Kort
13.02.2018 18:00-20:00 Rønnebærhus Aktivitetscenter Jørgen Beck Hansen Kort
20.02.2018 18:00-20:00 Rønnebærhus Aktivitetscenter Lars V. Jørgensen Kort
27.02.2018 18:00-20:00 Rønnebærhus Aktivitetscenter Holger Bech Nielsen Kort
06.03.2018 18:00-20:00 Rønnebærhus Aktivitetscenter Birgit Løkke Kort
13.03.2018 18:00-20:00 Rønnebærhus Aktivitetscenter Henrik Bohr Kort
20.03.2018 18:00-20:00 Rønnebærhus Aktivitetscenter Erland R. Andersen Kort

Underviser

Bent Raymond Jørgensen
Mag.art. Center for Kvanteprotein DTU

Underviser

Henrik Bohr
Center for Kvanteprotein, DTU

Underviser

Uffe Gråe Jørgensen
lektor ved Niels Bohr instituttet

Underviser

Holger Bech Nielsen
professor, Niels Bohr Institutet

Underviser

Jørgen Beck Hansen
forskningslektor ved Niels Bohr Instituttet

Underviser

Erland R. Andersen
formand for DFKF København/Sjælland

Underviser

Lars V. Jørgensen

Underviser

Birgit Løkke