Hvem? Hvad? Hvor?
Mag.art. Center for Kvanteprotein DTU
overlæge dr. med. Rigshospitalet
forh. overrabbiner
professor, Niels Bohr Institutet
overlæge og neurolog
forsker ved DTU og forskningsdirektør, Aquaporin
professor ved RUC
formand for DFKF København/Sjælland
Astrofysiker og formidlingschef på Tycho Brahe Planetarium

Videnskabens Virkelighed

Hvem? Hvad? Hvor?

Hvem er du egentlig? Hvor befinder du dig i virkelighedens verden? Hvad er sandheden? Videnskabens visioner viser vejen til viden, men erkendelsen af den vidunderlige virkelighed forudsætter, at man har en fornemmelse for grundbegreberne og de væsentlige teorier, som det ofte kan være vanskeligt at få styr på. Her belyses teorier, metoder og hovedresultaterne på en måde, så man får både indsigt og inspiration til at komme videre. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål. Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

1/10 GIVER FORSKNINGEN SVAR PÅ DE FILOSOFISKE SPØRGSMÅL?
Bent Raymond Jørgensen, mag.art.
Forskningen er præget af forskellige metodiske og teoretiske indfaldsvinkler til virkelighedens kompleksitet. Man kan tale om en vekselvirkning mellem induktive, intellektuelle, intuitive og inspirerende kilder, men kan der i modgang, nederlag og måske endog i fejltagelser ligge kimen til den egentlige succes og sejr? Trods fine intentioner ligger det dybt i vores perceptionsapparat og i vore videnskabelige institutioner, at selv forskerne kan tage fejl, men det har i forskningens historie ofte vist sig, at der paradoksalt nok netop i fejltagelser har ligget fremskridt i form af nye forskningsmæssige tiltag og dermed indsigt af enestående og forbavsende karakter.
 
8/10 HVORFOR FORTÆLLINGEN OM UNIVERSET?
Tina Ibsen, astrofysiker
Med udgangspunkt i sin nye bog ’Fortællingen om universet’ dykker Tina Ibsen ned i emner som Big Bang, stjernedannelse, supernovaer og astrobiologi, så vi kan forstå mere om den vidunderlige verden, som vi lever i og er en del af? Havde universet en begyndelse? I så fald hvad var der så før? Vi ser nærmere på stoffets fantastiske historie, som er langt mere kompleks, end biologibøgerne fortæller os.
 
15/10 HVORFOR TRO PÅ STRENGE, NÅR DE IKKE KAN SES?
Holger Bech Nielsen, professor emeritus ved Niels Bohr Institutet
Standardmodellen har problemer, som siges at være løst af de strengmodeller, som Holger Bech Nielsen og andre har stået bag, men hvorfor tror forskerne på strengene, som ikke kan ses? Bohr sagde, at vi ikke undersøger virkeligheden direkte, men billeder af virkeligheden, der til gengæld giver sikre spor til stoffets substans og dets egenskaber. Fortolket rigtigt kan disse billeder kaste lys over virkelighedens potentielle muligheder, som ellers er skjult for os, men hvordan?
 
22/10 HVORDAN ARBEJDER LIVETS STYRINGSMEKANISMER SAMMEN?
Claus Helix Nielsen, professor DTU
Hvad får livets styrings- og kommunikationssystemer med deres kanalsystemer, membraner og pumper til at fungere i et harmonisk samspil, så kroppens mange celler forenes og skaber forudsætningerne for livets eksistens? Ses her medicinske og teknologiske perspektiver for fremtiden? Hvorfor har Novo Nordisk Fondet støttet forskningen på dette område - og med hvilke perspektiver? Sker der overraskelser ind i mellem - eller er forskningsresultaterne blot bekræftelser på de antagelser, som vi havde på forhånd? 

29/10 STYRES VI AF DET SOCIALE ELLER DET MOLEKYLÆRE?
Martin Balslev Jørgensen, professor og overlæge ved Rigshospitalet
Vi er ikke bare summen af vores bestanddele, men meget, meget mere! Men er kvalitet noget, der opstår emergent, når der en tilstrækkelig meget (kvantitet) tilstede? Opstår bevidsthed blot som et resultat af tilstrækkeligt mange kemisk-fysisk-elektriske processer i virksomhed samtidig? Er sindets sygdomme resultat af stof det forkerte sted, sociale forviklinger eller syndig adfærd? Hvor i hjernen er tankerne og følelserne? Er den kunstneriske oplevelse, musikken og forelskelsen udelukkende resultatet af kemisk-fysisk-elektriske processer i hjernen?
 
5/11 HVORDAN STARTER OG STYRER LIVET SINE PROCESSERNE?
Hans Ramløv, professor ved RUC
Går der en lige linje fra Demokrits determinisme via Darwins evolution til Dawkins blinde urmager? Er livet opstået som en naturlig konsekvens af stoffets selv-organisation? Hvad er forskellen mellem levende og dødt stof? Ved hjælp af blandt andet kvantemekaniske beregningsmetoder afsløres de fantastiske molekylære og fysiske processer, som foregår inde i de levende celler, som samarbejder skønt og funktionelt.
 
12/11 KAN BEVIDSTHED FREMBRINGES KUNSTIGT?
Jesper Rønager, neurolog og overlæge ved Rigshospitalets afdeling i Glostrup
Mennesket kan ses som en samling af molekyler, der er sat specielt sammen, men hvordan sker udviklingen fra biologisk form til bevidst fornuft? Er der identitet mellem personligheden og dens hjerne? Skaber vi maskinen i os selv – eller er det omvendt? Er der overraskende simple relationer mellem bevægelse, bevidsthed og beslutninger, som så forklarer alt? Hjernen sammenlignes også ofte med en computer, der ses som menneskets konkurrent, men er kunstig intelligens blot en illusion?
 
19/11 SØGES DET SANDSYNLIGE ELLER SANDHEDEN?
Erland R. Andersen, formand for DFKF København/Sjælland
Kan forskningen i sin seriøse og systematiske søgen efter sandheden være tilfreds med at nå frem til sandsynlige slutninger? Forskerne står i praksis overfor visse filosofiske forudsætninger, der har både filosofiske og praktiske konsekvenser. Hvordan skal vi forholde os over for en virkelighed med flere end 3 rumdimensioner og en forskning, som ikke kan fortæller om langt den største del af sin undersøgelsesgenstand, den fysiske virkelighed? Skal vi være tilfredse med, at forskerne er i stand til at forudsige en masse i stedet for at forstå? Er sandhedsbegrebet på vej ud for at blive erstattet af det sandsynlige og måske endog det spekulative?
 
26/11 SKABER SOLENS KOSMISKE STRÅLER KLIMAÆNDRINGERNE?
Henrik Svensmark, seniorforsker ved DTU Space
Eller er ændringerne menneskeskabte? Der er ingen tvivler om, at mennesket har indflydelse på en del, men meget skal ses i lyset af i Solens skiftende aktivitetsniveau, som her skal søges belyst systematisk og seriøst for at få klarlagt de faktuelle processer og de fysiske principper bag dem! Vi har fokus på den nyeste forskning - og det uden at fjerne ansvaret fra os i det omfang, hvor vi kan og bør gøre en forskel i positiv retning!
 
3/12 ER DET BIBELSKE MENNESKESYN RELEVANT FOR OS I DAG?
Bent Melchior, forhenværende overrabbiner
”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.” Så smukt startes den bibelske beretning, men hvordan forholder man sig som et moderne menneske til de bibelske beretninger med deres mange paradoksale og kontroversielle elementer? Er der muligt at fastholde troen og bygge bro mellem det smukke idealistiske religiøse menneske- og virkelighedssyn på den ene side og den barske materialistiske realistiske opfattelse af virkeligheden på den anden side? I så fald hvordan? Vi ser nærmere på det bibelske menneskesyn for at se, om der her er noget at hente! Kan vi i den fælles jødisk-kristne kulturarv finde noget, som fremmer den enkeltes frihed og lykke?

Nummer
20001 - Videnskabens Virkelighed
Første mødegang
tirsdag den 01.10.19 kl. 18:00 - 20:00
Adresse

Caféen, Rønnebærvej 15, 2840 Holte

Se på kort

Mødegange
10
Almen
DKK 1450,00
tirsdag den 01.10.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 08.10.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 15.10.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 22.10.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 29.10.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 05.11.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 12.11.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 19.11.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 26.11.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 03.12.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

Du har 2 hold i kurven

Kurven er tom