Nye navne på vores sproghold - LOF-Skolen

LOF-Skolen

Viden i bevægelse

Nye navne på vores sproghold

For at gøre det nemmere at se, hvilket niveau vore sproghold er på, har vi til denne sæson inddelt dem i de kategorier, som er defineret af Europarådet. Det gør det forhåbentligt også nemmere at sammenligne vores hold med andre sproghold.

Den Fælles Europæiske Referenceramme er iværksat af Europarådet med det formål at opnå en fælles reference i forbindelse med vurdering og fastlæggelse af sproglige kompetencer - specielt i europæisk perspektiv.Referencerammen er blevet udviklet med det formål at styrke og fremme sprogindlæring og sprogundervisning i de europæiske lande. Referencerammen er et værktøj der gør det nemmere i forbindelse med fastlæggelse af sprogspecifikationer og beskrivelse af kursusniveauer.
Fordelen ved referencerammen består i at det nu er blevet meget nøjagtigt fastlagt, hvad de forskellige niveauer indeholder og hvad der kræves af en kursist, som skal bevæge sig fra et niveau til det næste.

Basis bruger
A1 Begynder niveau
A2 Elementært niveau

Selvstændig bruger
B1 Lavere mellemniveau
B2 Mellemniveau

Uafhængig bruger
C1 Avanceret niveau
C2 Højere avanceret niveau

Uddybende forklaring på den enkelte niveauer

A1(elementært begynderniveau)
For begyndere, der ikke kan sproget. Du lærer at forstå og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at begå dig på en enkel måde.

A2 (elementært niveau)
For deltagere, der kan lidt af sproget. Du lærer at forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk. Du lærer at kommunikere i enkle og rutinemæssige situationer.
Du lærer i simpel form at beskrive din baggrund, dine omgivelser og dine umiddelbare behov.

B1 (lavere mellemniveau - selvstændig sprogbruger)
Du lærer at forstå ukomplicerede faktuelle oplysninger om dagligdags og arbejdsrelaterede emner. Du lærer at klare de fleste situationer, som kan opstå f.eks. på rejser.
Du lærer at skrive enkle, sammenhængende tekster om en række velkendte emner.

B2 (mellemniveau - selvstændig sprogbruger )
Du lærer at forstå standardtale om velkendte og ukendte emner. Du lærer at beskrive erfaringer, begivenheder og ambitioner og kort at forklare meninger og planer.
Du lærer at skrive rimelig detaljerede, sammenhængende tekster om en god række emner. Du lærer at skrive klare, detaljerede tekster om forskellige emner.

C1 (avanceret niveau - kompetent sprogbruger)
Du lærer at forstå krævende, længere tekster og at udtrykke dig flydende og spontant uden at lede efter ordene. Du lærer også at bruge sproget fleksibelt og effektivt til sociale og erhvervsmæssige formål og at skrive detaljerede tekster om
indviklede emner.

C2 (højere avanceret niveau - kompetent sprogbruger)
Du lærer at forstå uden besvær stort set alt, hvad du hører eller læser, og at referere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder. Du lærer også at
rekonstruere argumenter og redegørelser i en sammenhængende præsentation, at
udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist og at adskille finere
betydningsnuancer.