Marie Louise Juul Sørensen

Marie Louise Juul Sørensen

Jeg er uddannet psykomotorisk terapeut, og har en helhedsorienteret tilgang i mit arbejde og livet generelt. Jeg har i flere år arbejdet fuld tid med individuelle og gruppebaserede terapeutiske forløb. Særligt har jeg beskæftiget mig med fri bevægelse og dans, meditation, afspænding, afhængighedsproblematikker, forandringprocesser, seksualitet og selvomsorg. Desuden har jeg undervist i og assisteret en række workshops indenfor disse emner. Min erfaringer er, at kroppen rummer så mange signaler og svar, hvis blot vi lytter opmærksomt og åbent. Jeg er begejstret for at inspirere til en tydligere kontakt med kroppen og derved forfine kropsbevidstheden. Det er en vej til at mærke grænser, behov og lyst - og dermed mere velvære og frihed uanset kroppens fysiske formåen og livssituation i øvrigt.

Kontaktoplysninger