Marie Louise Z. Kjølbye

Marie Louise Kjølbye er litteraturanmelder på Information, redaktør og journalist, samt mag. art. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet. Hun har undervist i litteratur på Københavns Universitet, på Folkeuniversitetet og fra 2014 har hun hold foredrag om aktuel litteratur hos LOF-Skolen. Desuden har hun betydelig viden om aktuel hjerneforskning, som også bringes i spil.

Kontaktoplysninger