Kirstine Bothe Doberck

Uddannet fysioterapeut i 2005, har siden da arbejdet med genoptræning og rehabilitering på hold, individuelt og i borgernes hjem i Københavns kommune. Arbejder i øjeblikket med udredning og rehabilitering i borgernes hjem i tæt samarbejde med hjemmeplejen og sygeplejen.


Har som overordnet mål at deltagerne på holdet hjælpes med at vedligeholde deres funktionsniveau. Vi starter med fælles opvarmning og faste øvelser for muskelstyrke og bevægelighed i arme og ben, samt balancetræning. Der er mulighed for at støtte til en gangbarre ved behov. Deltagerne arbejder hver gang de sidste 15-20 min med øvelser målrettet dem, evt ved at bruge maskiner og andre redskaber. Vi glemmer bestemt ikke det sociale samvær, og får også trænet snakke- og lattermusklerne og slutter altid af med at drikke en kop kaffe/ te sammen.

Kontaktoplysninger