JUHU! LOF-Skolens aktiviteter åbner op igen den 16/1-22.

Ana Acosta Gallego

Ana Lucina Acosta Gallego er født i Medellín i Colombias Andesbjerge, hvor hun uddannede sig til socialrådgiver og arbejdede for en NGO. Ved siden af sin profession arbejdede hun som vikar i undervisning af spansk som modersmål og fremmedsprog. Hun flyttede til Danmark  i 1994, og her besluttede hun at blive spansklærer og tog flere kurser på blandt andet universiteterne i Salamanca,Granada, Santander og Santiago de Compostela og Instituto Tandem og Instituto Cervantes i metodologi og didaktik i spansk som fremmedsprog. Hun har undervist i spansk mange forskellige steder, blandt andet i Indien mellem 2007 og 2009 og siden 2004 på Studieskolen.

Kontaktoplysninger