Underviser i fransk
  • Elsebeth Lange
    Underviser i fransk

    Elsebeth Lange er uddannet cand.ling.merc. i fransk som hovedfag og engelsk som bifag og har desuden en ph.d. i fransk fra Copenhagen Business School. Hun har studeret i både Frankrig og Québec og undervist kommunikationsstuderende i fransk på CBS siden 1988 og på Københavns Universitet siden 2016. Hun har sideløbende virket som translatør i fransk og har desuden bidraget til en række bøger om kultur og sprog. Hun er fx forfatter til en fransk fagsproglig parlør om projektledelse Les 100 mots du management de projet, Éditions Ophrys, Paris, 2014.

    Hun brænder for fransk som fagsprog, altså fransk brugt til alverdens praktiske, kommunikative formål, og som professionel generalist interesserer hun sig for en bred vifte af vidensområder lige fra kultur, sprog, historie og samfundsforhold til arkitektur, handel, transport og sejlsport. Og frem for alt er hun som entusiastisk pædagog optaget af at skabe de bedst mulige rammer, for at andre kan få glæde af hendes erfaringer med fransk og fremmedsprogsindlæring.

A2.3 Fransk for let øvede og repetition

Nu er du godt i gang med fransk. Du kan tale i nutid og give udtryk for fremtidige planer og du lærer at skelne mellem de to datider på fransk. Vi har fokus på, at du yderligere udvikler dit ordforråd og bruger sproget mere sammenhængende og aktivt, så du bliver mere tryg, når du taler fransk.

Du lærer at anvende sproget, når du eksemplevis skal

- udtrykke følelser
- beskrive nogen eller noget
- forklare den måde, som du opfører dig på
- give råd og anvisninger eller klage
- beskrive et kvarter
- udtrykke et ønske, en drøm eller bekymringer
- føre en samtale om livsforløb
- give udtryk for fremtidige planer

Du lærer nye grammatiske elementer igennem den praktiske anvendelse af sproget, og igennem sproglige opgaver og øvelser udvider du yderligere dit ordforråd, som du kan bruge i forskelligartede sammenhænge.

Arbejdsformer og –sprog
For hvert kapitel i undervisningsmaterialet arbejder vi med
- en introduktion med det vigtigste ordforrråd
- to mindre tekster, der giver dig informationer om Frankrig og andre fransktalende lande
- korte grammatikpunkter, fx adjektiver og forholdsord til at beskrive personer, genstande og deres placering og fx om bøjning og anvendelse af udsagnsord i conditionnel og de to fremtider futur proche og futur simple og ikke mindst subjonctif
- repetition af grammatiske emner
- øvelser, hvor du arbejder med ordforråd og lærer at anvende sproget
- udtale og melodien i fransk

Undervisningen er en blanding af klasseundervisning, gruppe- og pararbejde. Vi arbejder også med tasks og rollespil.
Vi kommer så langt vi kan på fransk og efter behov gennemgår vi grammatikken på dansk.

Undervisningsmateriale
Amical A2 Livre de l'élève. ISBN 9782090386059.
Amical A2 Cahier d'activités. ISBN 9782090386066.
Begge bøger er fra forlaget CLE, og giver et godt indblik i Frankrig, fransk kultur og fransktalende lande.
Vi læser kap. 12-18 + 21. Du kan købe bøgerne i Den Franske Bogcafé, www.denfranskebogcafe.dk.

Praktiske oplysninger
På kurset møder du typisk mennesker, der rejser eller har planer om at rejse til Frankrig eller fransktalende lande, folk med fransktalende familie eller partner, folk der interesserer sig for sprog og som er optaget af kultur og samfundsspørgsmål. Vores kursister har en høj fremmødeprocent og er meget optaget af at lære fransk i en god stemning, hvor der er let til hjælp og latter, hvis grammatikken eller udtalen driller.
 
På dette kursus kommer du i gennem trin. A2.3 og der er masser af repetion. Dette hold er for dig, der har fulgt undervisningen i A2.2. Har du ikke fulgt undervisning på Studieskolen, men erhvervet dine sprogkundskaber ad anden vej, svarer det til, at du behersker fransk på et let øvet niveau. Er du i tvivl om dit niveau, så tag den grundige test på studieskolen.dk/sprogtest.
Forberedelsestid: ca. 2 timer om ugen.

Undervisningsplatformen Moodle
Moodle er Studieskolens online læringsmiljø, som vi bruger på alle kurser. Du får en personlig adgang til Moodle, og så kan du:

- se din undervisningsplan og dit undervisningsmateriale
- finde information om de enkelte undervisningsgange
- få adgang til hjemmearbejde
- se videoer og andet ekstra materiale, som din underviser lægger op
- kommunikere med din underviser og dine medkursister.

Hvis du bliver syg eller er fraværende i løbet af kurset, så kan du altid følge med og indhente det forsømte på Moodle.

Dette kursus udbydes i samarbejde med Studieskolen i København.

OBS Der gælder specielle betingelser ved afmeldig eller flytning til et andet sproghold.

Annullering eller overflytning til andet hold.
Du kan annullere din tilmelding eller blive flyttet over på et andet hold op til en uge, før dit kursus starter. Herefter er din tilmelding bindende. Ved overflytning til et andet hold bedes du først kontakte Studieskolen på 33 18 79 79 med henblik på at finde det korrekte hold. Ved annullering af kursustilmelding og dermed tilbagebetaling fratrækker vi et administrationsgebyr på 100 kr.

Se alle betingelser på vores hjemmeside http://lofskolen.dk/information/afmelding/.

Nummer
19308 - A2.3 Fransk for let øvede og repetition
Første mødegang
mandag den 04.02.19 kl. 18:00 - 20:35
Undervisere
Adresse

Mødelokale 206 Storm P Huset Område D, Øverødvej 246 B, 2840 Holte

Se på kort

Mødegange
17
Almen
DKK 2395,00
Pensionist-RU
DKK 2120,00
mandag den 04.02.19
Er blevet afholdt
mandag den 11.02.19
Er blevet afholdt
mandag den 18.02.19
Er blevet afholdt
mandag den 25.02.19
Er blevet afholdt
mandag den 04.03.19
Er blevet afholdt
mandag den 11.03.19
Er blevet afholdt
mandag den 18.03.19
Er blevet afholdt
mandag den 25.03.19
Er blevet afholdt
mandag den 01.04.19
Er blevet afholdt
mandag den 08.04.19
Er blevet afholdt
mandag den 29.04.19

Kl. 18:00 - 20:35

Med Elsebeth Lange

Øverødvej 246 B, 2840 (Mødelokale 206 Storm P Huset Område D)

Se på kort

mandag den 06.05.19

Kl. 18:00 - 20:35

Med Elsebeth Lange

Øverødvej 246 B, 2840 (Mødelokale 206 Storm P Huset Område D)

Se på kort

mandag den 13.05.19

Kl. 18:00 - 20:35

Med Elsebeth Lange

Øverødvej 246 B, 2840 (Mødelokale 206 Storm P Huset Område D)

Se på kort

mandag den 20.05.19

Kl. 18:00 - 20:35

Med Elsebeth Lange

Øverødvej 246 B, 2840 (Mødelokale 206 Storm P Huset Område D)

Se på kort

mandag den 27.05.19

Kl. 18:00 - 20:35

Med Elsebeth Lange

Øverødvej 246 B, 2840 (Mødelokale 206 Storm P Huset Område D)

Se på kort

mandag den 03.06.19

Kl. 18:00 - 20:35

Med Elsebeth Lange

Øverødvej 246 B, 2840 (Mødelokale 206 Storm P Huset Område D)

Se på kort

mandag den 17.06.19

Kl. 18:00 - 20:35

Med Elsebeth Lange

Øverødvej 246 B, 2840 (Mødelokale 206 Storm P Huset Område D)

Se på kort

Du har 2 hold i kurven

Kurven er tom