Mag.art. Center for Kvanteprotein DTU

Mennesket set som molekylært, matematisk, mentalt mirakel.

 

Mennesket har altid stillet sig undrende overfor tilværelsens og livets store spørgsmål, som ofte ikke lader sig besvare fyldestgørende: Hvem er du egentlig? Hvad er det for en fantastisk virkelighed, du befinder dig i? Hvad er sandheden? Er der et fundamentalt modsætningsforhold mellem religion og videnskab – eller kan troen forliges med videnskabelige erkendelsesfremskridt? Svarerne forekommer ikke altid troværdige, men kan vi finde indsigt og inspiration i lyset af fysikkens forskningsmæssige fremskridt? Kan vi finde inspiration til fornyelse og forbedring ved at gå tæt på forskernes paradigmer og naturens principper? Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

Hvad er et menneske set i virkelighedens lys? Har forskerne de rette redskaber til at skelne mellem sandhed og vildfarelse? Vi ser på videnskabens forsøg på at besvare tilværelsens fundamentale og livets største spørgsmål.

5/2 HVAD ER MENNESKET?
Bent Raymond Jørgensen, mag.art.
Spørgsmålet er både klassisk filosofisk, lægeligt fagligt relevant og bibelsk i sit udgangspunkt, men hvad er sandheden? Er der sket fremskridt i erkendelsen af, hvem vi egentlig er? Betragter forskerne mennesket som et molekylært, matematisk eller mentalt mirakel eller blot som en naturlig følge af naturlovenes samvirke med hinanden? Kan forskerne her skelne mellem sandhed og vildfarelse? Eller må vi erkende, at det er et spørgsmål, der aldrig blive besvaret troværdigt og fuldstændigt? 

12/2 HVORDAN BLEV UNIVERSET DANNET?
Tina Ibsen, astrofysikere og formidlingschef ved Tycho Brahe Planetariet.
Begyndte universet begyndte med en singularitet, hvori alt stof, rummet, tiden og naturlovene havde deres udspring? Kan vi betragte livsprocesserne i lyset af matematisk-materialistisk fysik. Videnskaben kan måske ikke løse naturens ultimative mysterium, men vi ser alligevel store fremskridt, når vi systematisk anvender eksempelvis astrofysiske og kvantemekaniske tilgange til den fysiske virkelighed.

19/2 HVAD SKER DEN I DEN MOLEKYLÆRE BIOFYSIK?
Henrik Georg Bohr, Center of Computational Bio-Physics.
Indsigt i de neurale netværk og kvantemekaniske beregningsmetoder afslører de molekylære og fysiske processer, som foregår inde i den levende celle. Det hjælpe os til at forstå de mirakuløse livsprocesser, som involverer DNA-molekylerne og de proteinstrukturerne i de biologiske celler. Hvilken udvikling kan vi forvente, der vil ske i den molekylære bio-fysik?

26/2 SKABTE SINGULARITET BÅDE STOF OG ANTISTOF?
Lars V. Jørgensen, fysiker ved CERN.
Hvordan kan noget opstå af ingenting? Matematisk set forklares det let: 1-1=0, så stof minus antistof er lig nul eller intet, men hvor er antistoffet blevet af? Forskerne har deres udfordringer, men hvordan løses de mere konkret? Hvordan arbejder forskerne i Cern og i andre store forskningsenheder sådan mere konkret? 

5/3 HVAD ER UNIVERSETS ULTIMATIVE SKÆBNE?
Jørgen Beck Hansen, partikelfysikker ved Niels Bohr Institutet.
Er universets ekspansion forårsaget af mørk energi? Hvordan finder forskerne frem til sådanne slutninger? Har man tilstrækkelige beviser? Hvilke forskerpersonligheder stod bag de store forskningsresultater? Hvem stod bag fysikkens fremskridt i forståelse af det univers, som omgiver os, og de kræfter, der ligger bag de processer, som vi selv også er en del af.

12/3 KAN LIVET FORTSÆTTE I DET UENDELIGE?
Hans Ramløv, professor ved RUC.
Livets processer kan betragtes som en helt naturlig følge af egenskaberne i stoffet, men vil den evolutionære udvikling fortsætte henimod noget endnu mere perfekt, eller ligger det i livets og proteinernes komplekse natur, at vi allerede har opnået det optimale? Vi ser på livsprocesserne, deres maskiner og deres forudsætninger. 

19/3 HVORDAN OPSTÅR BEVIDSTHED OG EVNEN TIL AT BESLUTTE SIG?
Jesper Rønager, neurolog og overlæge ved Rigshospitalet.
Er dine bevidste beslutninger et resultat af de neurologiske, molekylære, fysiske og kemiske processer? Skal beslutningsprocesser og bevidsthed blot betragtes som bevægelser og bølger i fleksible strukturer? Er vi ved at finde ud af det her, eller er der fortsat dunkle punkter i vor viden, der berettiger opretholdelsen af John C. Eccles klassiske skelnen mellem personligheden og dens hjerne?

26/3 ER MENNESKET PÅ VEJ BLANDT STJERNERNE?
Erland R. Andersen, formand for DFKF København/Sjælland.
Det er nu 50 år siden, at de første mennesker kom til Månen? Hvordan gjorde man det og med hvilket intentioner? Er der ved at ske noget igen? Hvor langt ud kan vi komme, og hvorfor skal vi tage derud? Her fortælles om de første forsøg på at tage længere ud i rummet.

2/4 NOVOZYMES SKABER EN NY VERDEN FOR MANGE - HVORDAN?
Thomas Chr. Olsen, senior manager ved Novozymes.
Novozymes er en dansk bioteknologisk virksomhed, der udvikler, fremstiller og handler med enzymer til industriel anvendelse. Forskningsinstitutionerne som DTU og Niels Bohr Instituttet har mere fokus på de principielle og teoretiske forhold, men de viser sig ofte at få stor betydning for de praktiske forhold. Der ses mange eksempler på samarbejde mellem innovative virksomheder som Novozymes og de klassiske forskningsinstitutioner.

9/4 FÅR DET ROMANTISKE MENNESKESYN EN RENÆSSANCE?
Rikke Topp fra Life Component og House of Insights. 
Hvad får en veletableret direktør til at forlade sit økonomiske og sociale fundament til fordel for en helt ny tilværelse og rejse ud i den store verden? Hvad kan hun byde ind med i form af ny indfaldsvinkel til lederskab i en fremtid fyldt med fundamentale udfordringer?

Nummer
19002 - Mennesket set som molekylært, matematisk, mentalt mirakel.
Første mødegang
tirsdag den 05.02.19 kl. 18:00 - 20:00
Adresse

Caféen, Rønnebærvej 15, 2840 Holte

Se på kort

Mødegange
10
Almen
DKK 1345,00
tirsdag den 05.02.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 12.02.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 19.02.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 26.02.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 05.03.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 12.03.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 19.03.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 26.03.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 02.04.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 09.04.19

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

Du har 2 hold i kurven

Kurven er tom