Senioruniversitet: Den Harmoniske Begejstring

  Danmarks Fremtid: Fra Visioner til virkelighed

  Danmarks Fremtid: Fra Visioner til virkelighed
  Mere end nogensinde har Danmark brug for en ledelse, der er præget af viden, visioner og vilje til at opretholde vestens vækst, velfærd og værdier, som ofte tages for givet. Naturen har i sig skjulte sandheder, som potentielt er tilgængelige for alle, der søger dem seriøst og systematisk. Forskningens fremskridt er forudsætningen for fremgang og lykke. Her er fokus rettet på de store forskerpersonligheder og deres fundamentale principper: Hvad har forskeren fundet frem til, og hvordan? Hvad forventer forskerne at finde frem til i den fremtid? Hvad kan det bruges til! Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål. Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

  5/10 DANMARK DEJLIGST – MEN HVORLÆNGE?
  Bent Raymond Jørgensen, mag.art. Center for Kvanteprotein, DTU
  Hvor er vi på vej hen - hvis den nuværende udvikling fortsætter? Meget i virkelighedens verden er ved at ændre sig – men desværre ikke nødvendigvis til det bedre! Der er store politiske udfordringer fra Rusland og økonomiske fra Kina. Dertil kommer coronakrisen, brexit, de interne problemer i EU og udfordringerne sydfra! Det er aktuelt og relevant at spørge, om det er forbi med Vestens teknologiske og økonomiske lederskab? Mere end nogensinde er vi som borgere og mennesker udsat for situationer, der skal håndteres med indsigt, visdom og moralsk mod for at opnå det optimalt rigtige, for en forkert håndtering af forholdene kan få varige konsekvenser for menneskets frihed og fremtid. Vejen til succes går gennem sande visioner og værdier samt en helhjertet vilje til at opretholde dem! Det sker ved at erkende naturens fundamentale love og principper – og gennem forskningens fremskridt så at udnytte de muligheder, som virkeligheden gemmer i sig!

  12/10 ER MATEMATIKKEN NATURENS EGET SPROG?
  Peter Pruzan, professor emeritus CBS
  Videnskaben har afsløret mange detaljer om naturen, som har været både inspirerende for den enkelte og innovativ for samfundet. Men er matematikken naturens eget sprog, som vi blot opdager og udnytter til at forstå virkeligheden i al dens forunderlige kompleksitet? Eller er matematikkens skønhed, metoder og modeller blot et menneskeskabt produkt, for forskerne har opfundet? Vi har fokus på matematikkens sigende skønhed og dens skjulte skatte!

  19/10 HVORFOR KAN VI IKKE LEVE EVIGT?
  Henrik Georg Bohr, professor og leder af Center for Kvanteprotein, DTU
  Ligger det i proteinernes komplekse natur, at vi skal dø, eller kan forskerne gennem teknisk snilde med tiden snyde døden i det uendelige? Hvad er forskellen mellem levende og dødt stof? Det mirakuløse og dog så naturlige fænomen, vi kalder liv, kan ses fra flere synsvinkler eller analyseniveauer. Skabes livsprocesserne af molekylære maskiner? Her har vi fokus på de grundlæggende livsprocesser for at  undersøge den molekylære biofysik med udgangspunkt i kvantemekanikkens specielle tilgang til virkeligheden.

  26/10 HVEM VAR STØRST: EINSTEINS ELLER BOHR?
  Erland R. Andersen, formand for DFKF København/Sjælland
  Der kan næppe herske tvivl om, at Einstein med hans relativitetsteorier i dag for mange fremstår som arketypen på en fysiker frem for nogen anden, men omvendt var mange af samtidens fysiker ikke ganske på linje med denne vurdering. De foretrak Bohrs kvantemekanik og komplementære tankesæt. Einstein og Bohr mødtes og skiltes omkring tankeeksperimenter. Bohr vedblev at "tale med" Einstein, efter at Einstein i 1955 var afgået ved døden, forstået på den måde, at Bohr overvejede, hvad mon Einstein ville have sagt, hvis han fortsat havde været her. Men hvem var størst? Her kommer en vurdering med fokus på Einsteins og Bohrs konkrete forskningsresultater og deres videnskabelige dialogs betydning for den moderne fysik.

  2/11 HJERNE OG FYSIK - HVAD ER BEVIDSTHED?
  Adam U. Måløe, cand.phil. i musik og bevidsthedsforsker
  Mange bevidsthedsforskere erkender ikke at have kendskab til, hvad bevidsthed egentlig er, men kan bevidsthedsforskning forbindes med termodynamikkens 4 hovedlove? Her ses forsøg på at forene bevidsthedsforskningen med både den klassiske fysik og den moderne fysik. Men fører det os videre i erkendelsen af os selv? Eller blot til nye spekulationer, som kan være inspireret af eksempelvis buddhismens måder at betragte tilværelsen og naturen på?

  9/11 KAN VIRKSOMHEDER SKABE FREMTIDEN?
  Thomas Olsen, afdelingsleder, Novozymes
  Danmark har på mange måder været et forgangsland mht. initiativer, der gavner både vor naturen og økonomien. Men hvordan får man investeringer omdannet til virkelige innovationer, som kan skabe de nødvendige forudsætninger for vækst og velfærd for os alle. Der ses på paradigmatiske forbilleder, de grundlæggende principper og deres samlede perspektiver for individet og for samfundet. Kan vi sætte vor lid til, at virksomheder og videnskaben sammen løser de problemer, de har været med til at skabe i jagten på fremskridtet, eller klarer naturen det selv på sin egen måde? Kan vi indrette vores virksomheder bedre, så de i større grad er i stand til at fremme ny indsigt og nye metoder?

  16/11 HVORDAN FORBINDES MEDICIN OG MENTALITET?
  Martin Balslev Jørgensen, overlæge dr. med. Rigshospitalet
  Lægevidenskaben har givet fremragende resultater, men går det afgørende fremad med den medicinske forskning af hjerne og dens kapacitet - eller er vi ved at nå en grænse, som ikke kan overskrides? Er bevidsthed og beslutninger blot et udslag af den store mængde af hjernecel¬ler med de rigtige forbindel¬ser? Er der forskel mellem geniets og tåbens hjerne? Er der identifi¬ka¬tion mellem de kemisk-elektriske processer i hjernen og vore tanker? Er vore beslutninger blot fysik-kemisk-elektriske processer i hjernen? Eller har vi hand¬lefrihed? Vil ¬forsk¬ningen i den nære fremtid få det endelige gennembrud i forståelsen af menne¬skets inderste natur? Vil vi blive bedre til at helbrede de psykisk syge? Er medicinering altid løsningen på mentalitetsproblemer?

  23/11 KAN DANMARK UNDVÆRE DE BIBELSKE IDEALER?
  Bent Melchior, forhenværende overrabbiner
  Historien fortæller os, at religionernes talsmænd ofte tog fejl i deres fortolkninger af fakta om den verden, som åbenbart har skjulte sandheder godt gemt i sig. Hvordan undgår man at tage fejl? Hvordan skal man forholde sig til situationer, hvor visioner og virkelighed går i hver deres retning.  Videnskaben eller Gud? Kan problemstillingen ændres til et både-og – i så fald hvordan? Måske mere end nogensinde udfordres det religiøse af det sekulariserede syn på stort set alt, men kan vi overhovedet undvære det jødisk-kristne kulturgrundlag med dets verdensopfattelse og menneskesyn? Hvad har det religiøse at byde ind med på det stedse mere globale og konkurrerende etnisk supermarked? Skal der opføres flere mure, eller bør der bygges flere broer? Modsætninger mødes, men sker det kun for at skilles igen?

  Nummer
  22001 - Senioruniversitet: Den Harmoniske Begejstring
  Første mødegang
  tirsdag den 05.10.21 kl. 18:00 - 20:00
  Adresse

  Rønnebærhus Aktivitetscenter, Rønnebærvej 15, 2840 Holte

  Se på kort

  Mødegange
  8
  Pris
  Almen
  DKK 1200,00
  tirsdag den 05.10.21

  Kl. 18:00 - 20:00

  Bent Raymond Jørgensen

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 12.10.21

  Kl. 18:00 - 20:00

  Peter Pruzan

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 19.10.21

  Kl. 18:00 - 20:00

  Henrik Georg Bohr

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 26.10.21

  Kl. 18:00 - 20:00

  Erland R. Andersen

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 02.11.21

  Kl. 18:00 - 20:00

  Adam U. Måløe

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 09.11.21

  Kl. 18:00 - 20:00

  Thomas Christian Olsen

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 16.11.21

  Kl. 18:00 - 20:00

  Martin Balslev Jørgensen

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 23.11.21

  Kl. 18:00 - 20:00

  Bent Melchior

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort