Senioruniversitet: Videnskaben om virkeligheden

  Forskningens fakta, forklaringer og forudsigelser er forbundet med forskernes visioner, vilje og værdier. Men kan man komme tættere på en mere fuldstændig forståelse af naturens godt skjulte hemmeligheder? Fremtrædende forskere og personligheder får ordet og besvarer spørgsmål. Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

  4/10 HVAD KAN VI VIDE OM VIRKELIGHEDEN?
  Bent Raymond Jørgensen, mag.art.
  Hvad ved forskerne om naturens vidunderlige virkelighed og dens fantastiske muligheder? Hvad fortæller de om naturens substans, processer og principperne bag dem? Allerede i antikken var der en tendens til at opgive den i dybeste forstand sandhedserkendelse, men ikke den systematiske søgen efter brugbar erkendelse af naturen gennem seriøse forsøg på at karakterisere og klassificere det, som kunne erkendes empirisk og rationelt. Man holdt fast ved princippet om årsag og virkning som hovedhjørnestenen i den klassiske fysik, men mange var tilfredse med en kvantificering af kausalitetsprincippet? Uanset hvad, så fremkom forskningens fremskridt fra Demokrits atom-model til Holger Bech Nielsens superstrenge med overraskende resultater.

  11/10 HVAD ER LOVEN OM INTUITIV INTELLIGENS?
  Rikke Topp Petersen, leder af House of Insights
  Hvordan opnås det ultimative i hverdagen og i krisesituationer? Der er fokus på udviklingen af det personlige lederskab: Hvilke redskaber er tilgængelige for os i en tid, hvor så meget er under forandring - både i samfundet og i dit liv? Vi har aldrig stået overfor så mange alvorlige udfordringer som netop nu. Det gælder om at nå det ultimative i en tid, hvor der er fyldt med både enorme udfordringer og muligheder for dem, der tør og vil udnytte dem. Her fås inspiration til at komme videre! Hvordan kan positive følelser erhverves og omdannes til konkrete handlinger og resultater til gavn for dig selv og dine omgivelser?

  18/10 ER MENNESKET EN MOLEKYLÆR MASKINE?
  Jesper Rønager, neurolog og overlæge ved Rigshospitalets afdeling i Glostrup
  Hvem eller hvad træffer beslutningerne? Hvad er bevidsthed? Skal beslutningsprocesser og bevidsthed blot betragtes som bevægelser og bølger i fleksible strukturer. Er der mulighed for, at forskerne før eller siden vil kunne sætte lighedstegn mellem hjernens molekylære processer og personlighedens forunderlige egenskaber i form af selvforståelse, empati og humor? Eller er det rimeligt fortsat at opretholde den klassiske skelnen mellem de to menneskesyn: Mennesket i Maskinen eller Maskinen i Mennesket?  

  25/10 HVORDAN FOREGÅR TINGENE PÅ CELLENIVEAU?
  Claus Helix-Nielsen, professor og afdelingsleder DTU
  Moderne molekylær biofysik viser, hvordan den spændende fysik på de små længdeskalaer kan give indsigt i, hvordan kroppens milliarder af celler fungerer fantastisk. Det rejser naturligt det helt centrale spørgsmål: Hvad får livets avancerede styrings- og kommunikationssystem med membraner, pumper og kanalsystemer til at fungere i deres fine samspil, der foregår inde i os? Her får du indsigt i de tekniske detaljer, som kan virkede inspirerende og tankevækkende for dem, der går ned i detaljerne, hvor det afgørende foregår!

  1/11 HVILKE FUNKTIONER HAR ANTIFRYSEPROTEINER?
  Hans Ramløv, professor, Institut for Naturvidenskab og Miljø,  RUC
  Kan vi forene den fysiske, kemiske og biologiske forskning, så vi kommer nærmere en forståelse af livsprocessernes dybere virkelighed? Hvilken rolle spiller eksempelvis antifryseproteinerne? Hvor findes de mere konkret? Hvad er deres struktur og funktion? Hvordan opstod de? Hvordan udvikledes deres funktion og rolle i livsprocesserne evolutionært? Hvordan har livet tilpasset sig temperatursvingningerne i naturen? Er vi ved at forstå vejen fra det fysisk-kemiske til det biologiske? Er der udsigt til fremgang med at forene det biologiske med det fysisk-kemiske?

  8/11 ER LIVET SKREVET IND I UNIVERSETS LOVE?
  Mathias Luidor Heltberg, Niels Bohr Institutet
  Kan livsprocesserne forklares videnskabeligt? Med udgangspunkt i kvantemekanikkens tilgang til virkeligheden har forskere undersøgt de molekylære biofysiske processer med inspirerende resultater. Mange anser det for umuligt at forene de fysisk-kemiske modeller med den mentale bevidstheds beslutningsprocesser, for kan det hele reduceres til fysiske og kemiske formler? Ligger det hele gemt i proteinernes komplekse natur? Skabes de mirakuløse livsprocesser blot af molekylære maskiner? Her belyses de store spørgsmål systematisk og seriøst!

  15/11 SKABES KLIMAFORANDRINGERNE MENNESKET?
  Steen Rasmussen, elektroingeniør fra DTU tidl. ansat ved IBM
  Hvilke roller spiller mennesket og naturen, når der ses på klimaforandringerne? Hvad siger videnskaben bag drivhus-teorien om Jordens hovedområder: Atmosfæren, landjorden og havet? Hvilke konkrete observationer og målinger bygger man på? Vi ser på klimamodellerne, hvordan de virker, deres resultater, og hvorfor de ind imellem regner forkert!

  22/11 HVAD SKAL MENNESKET MED MARS?
  Tina Ibsen. astrofysiker og videnskabsformidler
  Allerede Kant postulerede eksistensen af liv på andre planeter, men vrimler det med liv ude i Universet? Er livet indskrevet i universets love? Har der været eller er der liv på planeten Mars? Hvad fortæller Venus, Mars og de mange exo-planeterne om mulighederne for liv ude i det kæmpestore univers? Forskerne i har i dag mange og avancerede redskaber til at udforske universet og dets genstande! Hvad forventes af ny viden fremtiden på kortere og længere sigt?

  29/11 VIDENSKABEN ELLER GUD?
  Jair Melchior, Overrabbiner
  Hvordan bevares troen på Gud i lyset af den voksende viden om virkeligheden og det i en tid med stedse større trosmæssige udfordringer? Hvad er troens fundament? Er der tale om et Enten-Eller? Er der en Gud? Hvad ved vi om Gud? Har livet en mening, eller er troen et resultat af en ønsketænkning? Kan skabelsesberetningen i Bibelen tages alvorligt? Har Gud overladt det til os mennesker, at skabe en bedre og mere fuldkommen verden? Kan man opretholde troen i videnskabens lys? Skal vi tvivle på tvivlen selv? Her redegøres for de bibelske paradokser, og her forsvares en tradition, som længe har været under angreb! 

  Nummer
  23001 - Senioruniversitet: Videnskaben om virkeligheden
  Første mødegang
  tirsdag den 04.10.22 kl. 18:00 - 20:00
  Adresse

  Rønnebærhus Aktivitetscenter, Rønnebærvej 15, 2840 Holte

  Se på kort

  Mødegange
  9
  Ny pris (hold er startet)
  Almen
  DKK 1200,00 1350,00
  tirsdag den 04.10.22
  Er blevet afholdt
  tirsdag den 11.10.22

  Kl. 18:00 - 20:00

  Rikke Topp Petersen

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 18.10.22

  Kl. 18:00 - 20:00

  Jesper Rønager

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 25.10.22

  Kl. 18:00 - 20:00

  Claus Hélix-Nielsen

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 01.11.22

  Kl. 18:00 - 20:00

  Hans Ramløv

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 08.11.22

  Kl. 18:00 - 20:00

  Mathias Luidor Heltberg

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 15.11.22

  Kl. 18:00 - 20:00

  Steen Rasmussen

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 22.11.22

  Kl. 18:00 - 20:00

  Tina Ibsen

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort

  tirsdag den 29.11.22

  Kl. 18:00 - 20:00

  Jair Melchior

  Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

  Se på kort