Videnskaben om Virkeligheden

Vi ser på fysikkens teoretiske udfordringer, astrofysikkens fremdrift, biofysikkens udvikling, samt de store spørgsmål som: Har alt sin begyndelse? Hvordan kan noget opstå af intet? Skabte Universet sig selv af intet? Hvordan kunne det ske? Hvad omformede dødt stof til livets fantastiske processer. Der ses på udviklingen fra den klassiske kosmologi til den ofte kontroversielle kvantemekaniske kosmologi! Vi kommer ind på videnskabens principper, praksis og perspektiver. Fremtrædende personligheder får ordet og besvarer spørgsmål. Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen.

6/10 FORUDSÆTNINGEN FOR FORSKNINGENS FREMSKRIDT 
Bent Raymond Jørgensen, mag.art.
Forskningens fremskridt er forudsætningen for fremtidig lykke og velstand, men intet godt sker automatisk og uden aktiv og helhjertet indsats i form af individuel og institutionel investering af tid og energi. Hvordan gik det egentlig til, at vi kom så langt, og er der reelle muligheder for yderligere vækst i viden og velstand - og det uden at skade vore værdier i form af frihed og lykke for den enkelte?

13/10 HVAD ER ET UNIKKE MENNESKES POTENTIELLE MULIGHEDER?
Nina Uller, udviklingschef i DEX og uddannet officer i Flyvevåbnet.
Din hjerne sørger for, at du lever i en verden af muligheder og samtidig bliver ved med at være den, som du synes, at du er. Den ønsker, at omgivelserne ser på dig med størst mulig grad af beundring, accept og kærlighed. Den sørger for, at du som en helhed reagerer mest relevant og rationelt. Den er optaget af, om den næste handling, som du foretager dig, vil tilføre dig flere eller færre muligheder. Men desværre er dens forudsigelseskraft ikke altid helt på højde med de udfordringer, som du møder i den virkelighed, som du lever i. Det gælder om at kunne inddrage hele sin forestillingsevne, kreativitet og handlekraft. Her er fokus på det menneskelige potentiale – omsat til levende liv.

20/10 SKABER SOLEN OG DE KOSMISKE STRÅLER KLIMAÆNDRINGER?
Henrik Svensmark, seniorforsker ved DTU Space
Eller er ændringerne menneskeskabte? Der er ingen tvivler om, at mennesket har indflydelse på en del, men meget skal ses i lyset af i Solens skiftende aktivitetsniveau, som her skal søges belyst systematisk og seriøst for at få klarlagt de faktuelle processer og de fysiske principper bag dem! Vi har fokus på den nyeste forskning - og det uden at fjerne ansvaret fra os i det omfang, hvor vi kan og bør gøre en forskel i positiv retning! Men vi kommer ikke uden om, at Solens aktiviteter standses på et tidspunkt – og så er alt forbi med livet her på Jorden!

27/10 KAN FORSKERNE FORUDSE FREMTIDEN?
Hans Ramløv, professor ved RUC
Kvantemekanikkens beregningsmetoder kan aflæse de molekylære og fysiske processer, som foregår inde i den levende celle, men gives der herved en bedre indsigt i og bedre forståelse af livets egentlige start og egenskaber? Har livsprocesserne nået deres toppunkt med mennesket og dets evne til at fatte det faktuelle, fornemme det fremtidige og føle det fantastiske i livet og i det enkelte mennesket - eller skimtes der en udvikling, som peger fremad mod forbedringer i form af øget empati og kreativitet? Er forskerne nu tættere på vor vidunderlige virkelighed?

3/11 HVAD ER ET MENNESKE?
Jesper Rønager, neurolog og overlæge ved Rigshospitalets afdeling i Glostrup
Hvem er du? Livets og menneskets tilblivelse kan ses som resultatet af naturens love, men er dine bevidste beslutninger udelukkende resultatet af de neurologiske, molekylære, fysiske og kemiske processer? Skal beslutningsprocesser og bevidsthed blot betragtes som bevægelser og bølger i fleksible strukturer? Er vi ved at finde ud af det her? Kan vi holde fast ved Rodney Cotterills konkluderende bogtitel: No Ghost in the Maschine? Eller er der fortsat dunkle punkter i vor viden, der berettiger opretholdelsen af John C. Eccles klassiske skelnen mellem personligheden og dens hjerne? 
 
10/11 UD AF INTET OPSTOD ALT – OGSÅ KIMEN TIL DIG!
Tina Ibsen, astrofysikker og forskningsformidler
Din historie begynder ikke med fødsel og slutter heller ikke med døden. Din historie begynder med dannelsen af universet, hvor de første byggesten til mennesket blev dannet. Uden universets, stjernernes, Solens og Jordens dannelse var du ikke blevet til det, som du er i dag. Din eksistens forudsætter, at dine bestanddele gennemførte en forunderlig rejse igennem tid og rum præcis, som de gjorde det. Uden denne rejse havde der været meget andet til end netop dig, men hvordan forløb denne positive udvikling principielt og så positivt, at netop du blev til? Vi ser nærmere på forudsætningerne for din tilstedeværelse ved at fokus på naturens fantastiske veje, som banede sig frem til Livets og Lykkens Love.

17/11 HVAD ER LIV – HVORDAN SAMARBEJDER KROPPENS CELLER?
Claus Helix Nielsen, professor DTU
Livets start kan ses som resultatet af en revolutionær begivenhed eller en evolutionær proces, men hvordan starter og opretholdes livets komplekse og harmoniske processer? Hvad får livets avancerede styrings- og kommunikationssystem med dets mangfoldighed af membraner, pumper og kanalsystemer til at fungere i sit fine samspil? Er der medicinske og teknologiske perspektiver for fremtiden, der i det mindste kan skimtes i det her?

24/11 BEVÆGET AF VANDETS VIRKELIGHED
Annette Wier, billedkunstner
Når man interessere sig for mennesket, må man også interessere sig for vand, som har inspireret til flotte billeder af vandets virkelighed. Vandet er om noget mester i at ændre form og er forudsætningen for livet. Det cirkulerer kloden rundt, strømmer gennem vore kroppe, op i himlen og ned igen. Det er livgivende og vedholdende. Det udtrykker om noget bevægelsen og den evigt foranderlige verden. Vandets virkelighed er værd at forholde sig til.

1/12 VIDENSKABEN ELLER GUD?
Bent Melchior, forh. overrabbiner
Er det et Enten-Eller? Popper postulerede, at enhver beskæftigelse med teologi er mangel på tro, men havde han ret? Hvad ved teologer om Gud? Er der en Gud? Har livet en mening, eller er troen et resultat en fantasirig ønsketænkning? Er livet meningsløst i et større perspektiv? Kan skabelsesberetningen i Bibelen tages alvorligt? Har Gud overladt til det mennesker, at skabe en bedre og mere fuldkommen verden? Kan man opretholde troen i videnskabens lys? Skal vi tvivle på tvivlen selv? Her redegøres for de bibelske paradokser, og her forsvares en tradition, som længe har været under angreb! 

Nummer
21001 - Videnskaben om Virkeligheden
Første mødegang
tirsdag den 06.10.20 kl. 18:00 - 20:00
Adresse

Rønnebærhus Aktivitetscenter, Rønnebærvej 15, 2840 Holte

Se på kort

Mødegange
9
Ny pris (hold er startet)
Almen
DKK 1050,00 1350,00
tirsdag den 06.10.20
Er blevet afholdt
tirsdag den 13.10.20
Er blevet afholdt
tirsdag den 20.10.20
Er blevet afholdt
tirsdag den 27.10.20

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 03.11.20

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 10.11.20

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 17.11.20

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 24.11.20

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort

tirsdag den 01.12.20

Kl. 18:00 - 20:00

Med Bent Raymond Jørgensen

Rønnebærvej 15, 2840 (Caféen)

Se på kort