Niveau på sproghold

Basisniveau
A1
For begyndere, der ikke kan sproget. Du lærer at tale og forstå, samt bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at læse og skrive enkle sætninger om almindelige dagligdags emner som familieforhold, bolig og fritid, at læse fx en almindelig menu og udfylde almindelige formularer fx på hotel eller turistbureau.

A2
For deltagere, der kan lidt af sproget. Du lærer at forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk. Du lærer at kommunikere i enkle og rutinemæssige situationer. Du lærer i simpel form at beskrive din baggrund, dine omgivelser og dine umiddelbare behov. Du lærer at udtrykke forskellen mellem nutidige, fortidige og fremtidige hændelser. Du lærer at forstå at læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster.


Mellemniveau
B1
Du lærer at forstå det væsentlige indhold i en almindelig samtale på et naturligt, men langsomt og tydeligt talt standardsprog samt forstå det væsentligste indhold i radio- og tv-udsendelser om almindelige, dagligdags emner. Du lærer at begå dig i de fleste almindelige, dagligdags situationer (smalltalk, arbejde, rejse m.m.) på et forståeligt og rimeligt flydende, men enkelt og ikke helt fejlfrit sprog. Du lærer at agere i en dialog, reagere på spørgsmål og gengive informationer om almindelige dagligdags emner. Du lærer at forstå det væsentligste indhold i autentiske tekster skrevet på et almindeligt niveau om dagligdags emner, samt at læse breve om personlige emner samt forstå de væsentligste udsagn i mere avancerede tekster om mere avancerede emner.

B2
Du lærer at forstå indviklet, men klart struktureret tale og instruktioner på et naturligt standardsprog talt i almindeligt tempo - dog uden alt for komplicerede vendinger og inden for almindelige emner. Du lærer at følge og forstå det væsentlige indhold i tv- og radioudsendelser som fx nyheder eller reportager samt forstå pointen i en film på målsproget. Du lærer at deltage aktivt i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og udtrykke min mening på et nuanceret standardsprog, samtidig vil du kunne læse almindelige, skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog.

Avanceret niveau
C1
Du lærer at forstå krævende, længere tekster og at udtrykke dig flydende og spontant uden at lede efter ordene. Du lærer også at bruge sproget fleksibelt og effektivt til sociale og erhvervsmæssige formål og at skrive detaljerede tekster om komplicerede emner. Du lærer at følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget stort set uden besvær, og udtrykke dig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog. Du vil kunne fremlægge dine synspunkter og deltage i en diskussion med indfødte, uden at der skal tages hensyn til dine sproglige evner.

C2
Du lærer at forstå uden besvær stort set alt, hvad du hører eller læser, og at referere oplysninger fra forskellige talte og skrevne kilder. Du lærer også at rekonstruere argumenter og redegørelser i en sammenhængende præsentation, at udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist og at adskille finere betydningsnuancer.Jeg forstår alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og kan også forstå dialekpræget tale, hvis du får lidt tid til at lytte dig ind i dialekten. Du vil kunne deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt, er fortrolig med idiomatiske vendinger og udtrykker dig nuanceret, flydende og fejlfrit.