Har du penge til gode?

Tilgodehavende
Hvis du har penge til gode pga. aflysninger, så kan du enten vælge at bruge dem på et nyt hold eller få dem udbetalt.

Hvis du gerne vil bruge dem på et nyt hold, skal du gøre følgende:
1) Tilmelde dig holdet via LOF-Skolens hjemmeside og vælge at betale via netbank
2) Svare på den automatisk tilsendte mail med fakturaen og bed om at få dit tilgodehavende fratrukket i prisen
3) Så trækker vi dit tilgodehavende fra i prisen og sender dig 2 nye fakturaer - en på selv tilgodehavendet og en på restancen, som du bedes betale.

Hvis du gerne vil have pengene udbetalt, bedes du sende en mail til LOF-Skolen med dit navn, eventuelt holdnummer, samt dine bankoplysninger (registrerings- og kontonummer). Så vil vores bogholder oprette en overførelse af pengene til dig.

Du skal være opmærksom på at tilgodehavender skal være brugt eller udbetalt senest 3 år efter aflysningen, jvf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) §3, Hvis du ikke har brugt et tilgodehavende indenfor 3 år, vil beløbet tilfalde LOF-Skolen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har penge til gode, så er du altid velkommen til at kontakte LOF-Skolen enten på telefon 45 80 67 00 eller på mail her.