Ekstraordinært årsmøde i LOF-Storkøbenhavn

Opdateret søndag d. 16. juli 2023

Der indkaldes til ekstraordinært årsmøde i LOF København, Frederiksberg, Gentofte, Rudersdal, Lyngby – Tårbæk og Ballerup (LOF Storkøbenhavn), med henblik på af LOF Tårnby bliver en del af LOF Storkøbenhavn.

Onsdag, den 23. august 2023 kl. 17.00 hos LOF Landsorganisation, Vesterbrogade 35,2 København V.

Dagsorden:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Ændring af vedtægterne for LOF Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Gentofte, Rudersdal, Lyngby Tårbæk og Ballerup) så Tårnby tilføjes som en af kommuner hvor foreningen er hjemmehørende og heraf justeres kommunenavnene
  4. Valg af et bestyrelsesmedlem bosiddende i Tårnby

Alle medlemmer af Venstre og VU i Tårnby, og København, Frederiksberg, Gentofte, Rudersdal, Lyngby – Tårbæk og Ballerup vil kunne deltage.

Yderligere oplysninger, herunder de reviderede vedtægter vil kunne fås hos formanden Bent Christoffersen, e-mail: [email protected].

Bent Christoffersen

Formand LOF Storkøbenhavn